Japon - Osaka

Osaka : dans le train Osaka : campagne entre Nara et Osaka Osaka : banlieue vu du train Osaka : notre hôtel Osaka : gare métro Osaka : sortie métro Osaka : métro Osaka Osaka : Umeda Sky Building Osaka : Umeda Sky Building Osaka : Umeda Sky Building Osaka : Umeda Sky Building Osaka : Umeda Sky Building Osaka : Umeda Sky Building (fontaines) Osaka : Umeda Sky Building (fontaines) Osaka : Umeda Sky Building Osaka : Umeda Sky Building Osaka : Umeda Sky Building Osaka : ascenseur de l'Umeda Sky Building (173m) Osaka : vue de l'Umeda Sky Building Osaka : vue de l'Umeda Sky Building Osaka : vue de l'Umeda Sky Building Osaka : vue de l'Umeda Sky Building Osaka : Umeda Sky Building (escalator transparent) Osaka : vue de l'Umeda Sky Building (Yado river) Osaka : Umeda Sky Building (Floating Garden Observatory) Osaka : vue de l'Umeda Sky Building Osaka : vue de l'Umeda Sky Building (Yado river) Osaka : Umeda Sky Building (Floating Garden Observatory) Osaka : vue de l'Umeda Sky Building (Yado river) Osaka : Umeda Sky Building (escalator transparent) Osaka : vue de l'Umeda Sky Building (Yado river) Osaka : vue de l'Umeda Sky Building (Yado river) Osaka : vue de l'Umeda Sky Building (Yado river) Osaka : vue de l'Umeda Sky Building (Yado river) Osaka : vue de l'Umeda Sky Building (Yado river) Osaka : Umeda Sky Building (Floating Garden Observatory) Osaka : vue de l'Umeda Sky Building Osaka : vue de l'Umeda Sky Building Osaka : vue de l'Umeda Sky Building Osaka : vue de l'Umeda Sky Building (Yado river) Osaka : vue de l'Umeda Sky Building Osaka : vue de l'Umeda Sky Building (Yado river) Osaka : vue de l'Umeda Sky Building (Yado river) Osaka : vue de l'Umeda Sky Building (Yado river) Osaka : vue de l'Umeda Sky Building Osaka : Umeda Sky Building (Floating Garden Observatory) Osaka : Umeda Sky Building (Floating Garden Observatory) Osaka : vue de l'Umeda Sky Building Osaka : vue de l'Umeda Sky Building Osaka : vue de l'Umeda Sky Building (Yado river) Osaka : vue de l'Umeda Sky Building (Yado river) Osaka : vue de l'Umeda Sky Building Osaka : Umeda Sky Building Osaka : Umeda Sky Building Osaka : Umeda Sky Building Osaka : Umeda Sky Building Osaka : Umeda Sky Building Osaka : Umeda Sky Building Osaka : Umeda Sky Building Osaka :Umeda Sky Building Osaka : Umeda Sky Building Osaka : ascensseur de l'Umeda Sky Building (173m) Osaka : Umeda Sky Building Osaka : Umeda Sky Building Osaka : Umeda Sky Building Osaka : Umeda Sky Building Osaka : un peu de fraîcheur Osaka : grand magasin Osaka : métro Osaka : temple en ville